Tervetuloa – Välkommen!

Maniqso Oy on dynaaminen verkostoitunut konsultointiyritys logistiikka- ja IT-alalla. Dipl.ins. Johan Karsten on avoimien varastonohjausjärjestelmien pioneereja Suomessa. Karsten on työskennellyt lukuisissa eri johto-, konsultointi-, myynti- ja kehitystehtävissä Pohjoismaissa, Baltiassa ja Manner-Euroopassa.

Maniqso Oy är ett nätverkande dynamiskt konsultbolag inom logistik och IT. Dipl.ing. Johan Karsten är en av pionjärerna inom öppna lagerstyrsystem i Finland och har innehaft befattningar bl.a. som regiondirektör, konsultchef, säljchef och partneransvarig i Norden, Baltikum och Mellaneuropa.

nappi.pngLogistiikan konsultointi  / Logistikkonsultering
nappi.pngProjektinjohto / Projektledning
nappi.pngHankkeiden läpivientiä / Upphandlingskonsultering
nappi.pngTietotekninen strategia / IT-konsultering
nappi.pngJakelukustannuksien laskentaa / Analys av distributionskostnader
nappi.pngMyynti- ja kumppanuusstrategiat / Sälj- och partnermodeller